Herhalingslessen

Al in het bezit van een diploma?

Indien u al in het bezit bent van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis, dient u dit geldig te houden door het bijwonen van vervolglessen. Deelname aan vervolglessen is gratis voor leden van de EHBO-vereniging

Inhoud

In 8 lessen van 2 uur wordt zowel de theorie als de praktijk van het EHBO-en weer opgefrist. Deze lessen worden gegeven in zogenaamde blokken. Ieder blok wordt er een nieuw onderwerp behandeld. De onderwerpen van deze blokken voor dit jaar zijn:

Blok 1

- Opfrissen algemene regels en inventariseren wensen voor de rest van het seizoen

Blok 2

- Reanimatie en AED inclusief (c)ABC-methode en vitale functies

Blok 3

- Diverse letsels met Lotus

Blok 4

- EHBO-pub quiz

Blok 5

- Sportletsels

Blok 6

- Actieve bloedingen

Blok 7

- Verrassingsavond

Blok 8

- Lezing

AED en reanimatie

Het gebruik van de AED en reanimatie is tegenwoordig opgenomen in het EHBO diploma. Zodoende wordt er een aparte les gewijd aan dit onderwerp. Tijdens deze les zullen reanimatie en het gebruik van de AED herhaald worden. Daarnaast komende de onderwerpen kleding knippen, van buik naar rug draaien, stabiele zijligging en verslikking baby en volwassenen aan bod

Instructeur

De herhalingslessen wordt gegeven door een instructeur die in het bezit is van een geldig diploma Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theoretische achtergrond en kennis van het menselijke lichaam. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden Lotusslachtoffers ingeschakeld.