EHBO Cursus

Jaarlijks wordt er getracht een EHBO cursus te geven.

Voor deze cursussen geldt een open inschrijving. Deze cursus is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Eenieder die zich ingeschreven heeft, ontvangt een bevestiging van inschrijving. Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Tenzij anders vermeld, worden alle opleidingen op werkdagen tussen 20:00 en 22:00 uur gegeven in het Rode Kruis gebouw in Zaltbommel.

De cursusprijzen zijn inclusief lesmateriaal (indien van toepassing).

Inhoud

In circa 16 lessen van 2 uur leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral niet moet doen als het gaat om het verlenen van eerste hulp.

De cursus wordt gegeven door een instructeur die in het bezit is van een geldig diploma Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theoretische achtergrond en kennis van het menselijke lichaam. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden Lotusslachtoffers ingeschakeld.

In deze cursus is de opleiding reanimatie en AED-bediener opgenomen. Cursussen met examendatum na 1 januari 2017 bevatten tevens de (belangrijkste) lesstof van de cursussen reanimatie bij kinderen en EHBO aan kinderen, omdat dit onderdeel is geworden van de eindtermen van het Diploma Eerste Hulp.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. De minimumleeftijd voor deelname aan het examen is 16 jaar. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een onafhankelijk examenteam, bestaande uit een arts, een instructeur Eerste Hulp en twee Lotusslachtoffers. Na het behalen van het examen ontvangt u het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Dit diploma is twee jaar geldig.

Kosten

Deze cursus kost € 150,- per persoon, inclusief lesboek en examengeld en koffie of thee in de pauze.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering kunt u wellicht een deel van de cursuskosten door uw zorgverzekeraar vergoed krijgen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar of lees de polisvoorwaarden hierop na.

Al in het bezit van een diploma?

Indien u al in het bezit bent van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis, dient u dit geldig te houden door het bijwonen van vervolglessen. Meer informatie over de vervolglessen kunt u hier vinden.